10 Tapaa Miten CBD-Öljy Voi Vaikuttaa Ihmiskehoon

Oletko kiinnostunut oppimaan CBD-öljyn hyödyistä? Jatka lukemista ja kerromme sinulle mitä CBD on ja minkälaisia vaikutuksia sillä on kehossa. Varhaisen vaiheen tieteelliset tutkimukset viittaavat siihen suuntaan, että CBD voisi toimia apuna monenkirjavissa terveysvaivoissa.

MISTÄ LYHENNE CBD TULEE?

CBD-öljy on luonnollinen tuote, jonka alkuperä on useimmiten Cannabis sativan THC-vapaa versio eli nk. teollisuushamppu. Lyhenne CBD tulee sanasta kannabidioli, joka on yksi kymmenistä hampusta löytyvistä orgaanisista komponenteista.

CBD uutetaan irti kasvimateriaalista, jonka jälkeen se sekoitetaan ns. kantajaöljyn joukkoon (tyypillisesti hampunsiemen- tai oliiviöljyä) ja myydään lopulta CBD-öljynä. Näitä öljyjä on saatavilla useissa eri vahvuusluokissa alhaisempien pitoisuuksien ollessa 2,5% paikkeilla ja tuhdimpien pakatessa jopa 30% CBD:tä.

Ideaali pitoisuus määrittyy pitkälti yksilön tarpeiden ja olosuhteiden mukaan. Asia ei välttämättä ole yksinkertainen saati yksiselitteinen, mutta tästä huolimatta CBD-markkinat ovat viime vuosina kasvaneet vauhdilla, ennätyksiä vuosi toisensa jälkeen lyöden.

MITEN CBD-ÖLJY TOIMII?

CBD:stä tekee uniikin komponentin moneen muuhun terveysvaikutteiseen molekyyliin sen toimintamekanismi. Se nimittäin vaikuttaa kehon endokannabinoidijärjestelmän (englanniksi ECS) kautta.

Endokannabinoidijärjestelmä on säätelyjärjestelmä, joka löytyy kaikista nisäkkäistä. Ihmisissä endokannabinoidijärjestelmä on osittain vastuussa homeostaasin eli biologisen tasapainon ylläpidosta. CBD-öljyn arvellaan edistävän[1] tätä tasapainotilaa parantaen endokannabinoidijärjestelmän tehoa.

MITÄ MUITA CBD-TUOTTEITA MARKKINOILTA LÖYTYY?

CBD-öljy ei suinkaan ole ainoa kannabidioliin perustuva tuote, vaikkakin kiistatta suosituin. Muita annosteluvaihtoehtoja ovat esimerkiksi:

 • CBD-kapselit
 • CBD-kosmetiikka
 • CBD-terveysvoiteet
 • Liposomaalinen CBD-öljy

Parhaiten juuri sinun käyttöösi soveltuva tuote riippuu henkilökohtaisista mieltymyksistä ja tarpeista, mutta valtaosa käyttäjistä päätyy valintaa tehdessään öljyyn. Se on helppo annosteltava, diskreetti ja tehokas jo muutaman tipan annoksina.

10 TAPAA, JOLLA CBD VAIKUTTAA IHMISKEHOON

CBD:n hyötyjä koskeva tutkimustieto kasvaa päivä päivältä. Alta löydät esimerkkejä siitä, minkälaisia vaikutuksia sillä voi olla erilaisiin toimintoihin ja vaivoihin.

1. CBD-ÖLJY JA KIVUNLIEVITYS

Kipu on laaja ja monimutkainen aihepiiri. Kipua ja kiputuntemuksia on olemassa lukemattomia erilaisia, mutta sen lisäksi kipu on myös äärimmäisen subjektiivinen kokemus – me kaikki koemme kivun eri tavalla.

Vuonna 2018 Fronties of Pharmacologyssa[2] julkaistu katsaus hahmotteli kannabinoidien (joihin CBD luetaan) vaikutuksia kipuun. Tutkimuksessa tarkasteltiin seuraavia kivun muotoja:

 • Tulehduspohjainen kipu
 • Syöpäkipu
 • Neuropaattinen eli hermovauriokipu
 • Reumaattinen kipu
 • Krooninen vatsakipu

Esikliinisten tutkimusten ja eläinkokeiden leikkauspistettä tutkimalla tutkijat pystyivät havaitsemaan useita trendejä:

 • Kannabinoidien kipua lievittävä vaikutus syntyy useiden eri toimintamekanismien kautta. Näihin kuuluu mm. aivojen välittäjäaineiden toiminnan hillitseminen, vaikutukset hermopäätteisiin ja hermostollisten tulehdusten lievittyminen.
 • Kannabis/kannabinoidit omaavat kipua lievittäviä ominaisuuksia, erityisesti hermovauriokivun suhteen.

Katsauksen yhteenvedossa todetaan, että “tutkimusnäyttö puhuu sen puolesta, että lääkekannabis soveltuu kroonisen kivun hoitoon aikuisilla”.

Tutkijat alleviivaavat kuitenkin samalla, että sopivien annosten, annostelutiheyden ja kannabinoidiyhdistelmien löytämiseksi vaaditaan suuria ja hyvin valmisteltuja tutkimuksia.

cbd öljy

2. CBD-ÖLJY JA AHDISTUS

Ahdistuneisuus vaikuttaa meihin kaikkiin jossain vaiheessa elämäämme. Miljoonille ympäri maailmaa eläville ihmisille ahdistuneisuushäiriö on elämänlaatua heikentävä sairaus.

Journal of the American Society for Experimental Neurotherapeutics[3] julkaisi 2015 tutkimuksen, jossa selvitettiin kannabidiolin vaikutusta eri ahdistuneisuushäiriön muotoihin. Listalla olivat mm:

 • Yleistynyt ahdistuneisuushäiriö
 • Kaamosmasennus
 • Parkinsonin tauti
 • Pakko-oireinen häiriö
 • Posttraumaattinen stressioireyhtymä

Tutkimuksessa havaittiin, että CBD:n anksiolyyttinen, eli rauhoittava vaikutus johtui CB1- ja 5-HT1A-reseptorien keskinäisestä viestinnästä. Ensin mainittu on osa endokannabinoidijärjestelmää ja jälkimmäinen taas osa keskus- ja ääreishermostoa.

Katsauksessa todettiin, että:

 • ”Ihmisillä tehtyjen kokeiden tulokset tukivat käsitystä CBD:n ahdistusta lievittävistä vaikutuksista”.
 • “CBD:llä on merkittävää potentiaalia monenlaisten ahdistuneisuushäiriöiden hoidossa”.

Samalla todettiin kuitenkin uudestaan, että CBD:n vaikutukset näyttäisivät olevan suurelta osin riippuvaisia annostelusta. Toistaiseksi ahdistusta helpottavia vaikutuksia näyttäisi olevan lähinnä suurilla annoksilla.

3. CBD-ÖLJY JA UNI

Uni on välttämätön toiminto, joka mahdollistaa kehon parantumisen ja palautumisen. Tutkimustiedot[4] osoittavat, että 35 % aikuisista nukkuu vähemmän kuin 7 tuntia yössä.

Unen määrään ja laatuun vaikuttavat mm. seuraavat seikat:

 • Stressi/ahdistus
 • Altistus siniselle valolle (elektroniset laitteet)
 • Epäsäännölliset työajat

CBD-öljystä ei luonnollisesti löydy apua epäsäännöllisiin työaikoihin, mutta tutkimustiedon valossa siitä saattaa olla hyötyä stressin, huolten ja murheiden sekä ahdistuneisuuden tapaisten psykologisten tekijöiden hallinnassa.

The Permanente Journalin[5] julkaiseman, 103:lle aikuiselle potilaalle tehdyn tutkimuksen mukaan:

 • 79,2 % koki ahdistuksen lieventyneen 25 mg CBD-annoksen jälkeen
 • 66,7 % nukkui paremmin tutkimusta seuranneen kuukauden aikana.

Tarvitaan lisää kliinisiä tutkimuksia, mutta nykytiedon valossa CBD:llä vaikuttaa olevan hyötyjä unen suhteen. CBD-öljy ei vaikuta uneen suoraan, mutta vaikuttaa positiivisesti uniongelmien kokonaisuuden eri osa-alueisiin.

cbd öljy

4. CBD-ÖLJY JA IHO

Iho on kehomme luontainen suojamuuri infektioita, bakteereita, UV-säteiden aiheuttamaa vahinkoa ja saasteita vastaan. Iho tarvitsee kuitenkin suojaa oman suojaavan vaikutuksensa ylläpitoon.

University of Californian[6] julkaisi katsauksen kannabinoidien roolista ihotautiopissa. Katsaus käsitteli 2007 jälkeen julkaistuja tutkimuksia ja sen johtopäätös oli, että kannabinoideilla on potentiaalia esimerkiksi seuraavien iho-ongelmien hoidossa:

 • Akne
 • Atooppinen ihottuma
 • Psoriasis
 • Ihosyöpä

Tutkijat huomauttivat luonnollisesti laajempien, prekliinisten tutkimusten ja satunnaistettujen ja kontrolloitujen kliinisten tutkimusten tarpeesta. Tämän lisäksi CBD:llä vaikuttaisi olevan useita erilaisia vaikutusmekanismeja, joiden tutkiminen erikseen on edellytys potentiaalin hahmottamiseksi.

5. CBD-ÖLJY JA PAHOINVOINTI

Pahoinvointi voi ilmetä monella eri tapaa ja olla lähtöisin monesta eri syystä. Yleisiä syitä pahoinvointiin ovat esimerkiksi:

 • Matkapahoinvointi
 • Aamupahoinvointi
 • Flunssa
 • Kemoterapia

Eräs lupaavia tuloksia antanut potentiaalinen käyttökohde voisi olla kemoterapiaan liittyvä nk. ennakoiva/ehdollistettu pahoinvointi.

Canadian Institute for Health Researchin tukemassa eläimillä tehdyssä tutkimuksessa löydettiin[7] mekanismi, joka voisi auttaa ehkäisemään akuuttia ja ennakoivaa pahoinvointia.

Tutkijat huomasivat, että endokannabinoideja hajottavan entsyymin FAAH:n inhibitio ehkäisee pahoinvointia. CBD:n on havaittu[8] estävän FAAH:n tuotantoa, joka nostaa endokannabinoidien määrää kehossa.

On kuitenkin mahdollista, että paras tapa taistella pahoinvointia vastaan on käyttää kannabinoidien yhdistelmää. Seuraavilla kannabinoidien on havaittu omaavan potentiaalia tähän tarkoitukseen, mutta lisätutkimusta vaaditaan:

 • THC
 • CBD
 • CBDA
 • CBG

 

 

6. CBD-ÖLJY JA SEKSI

CBD:n suorista hyödyistä seksiä ajatellen ei ole tutkimusnäyttöä, mutta epäsuoria hyötyjä voi syntyä mm. seuraavien ongelmien oireiden lievittymisen myötä:

 • Ahdistus
 • Stressi
 • Krooninen kipu

Kuten olemme aiemmin artikkelissa todenneet, voi CBD vaikuttaa positiivisesti kaikkiin kolmeen ongelmaan ja tätä myötä parantaa seksielämää. CBD:n monipuoliset ominaisuudet ovat tekijä sen potentiaalisia hyötyjä tutkittaessa. Kannabidiolia löytyykin jo monenlaisista seksiin liittyvistä tuotteista, kuten esimerkiksi:

 • Liukuvoiteet
 • Öljy
 • Syötävät

On vielä kysymysmerkki missä määrin CBD vaikuttaa libidoon ja hedelmällisyyteen, mutta on olemassa joitakin viitteitä[9] siitä, että endokannabinoidit ovat suuressa roolissa lisääntymisessä.

7. CBD-ÖLJY ANTIOKSIDANTTINA

CBD:n antioksidanttisen merkityksen ymmärtämiseksi on hyvä ymmärtää taustalla vaikuttavat metaboliset prosessit. Kehon tuottaessa energiaa se tuottaa aina samalla vapaina radikaaleina tunnettuja haitallisia sivutuotteita. Näiden esiintyminen on luonnollista, mutta vapaiden radikaalien liian suuri määrä voi aiheuttaa vakavia ongelmia.

Muita vapaiden radikaalien tuotantoon vaikuttavia tekijöitä ovat esimerkiksi:

 • Ilmansaasteet
 • UV-säteily
 • Krooniset tulehdukset
 • Tupakointi
 • Säteily

Keho tuottaa antioksidantteina tunnettuja hapettumista ehkäiseviä aineita vapaiden radikaalien aiheuttamien vahinkojen ehkäisemiseksi. Vapaiden radikaalien määrän kasvaessa liian suureksi on ulkopuolinen apu – tässä tapauksessa CBD – kuitenkin hyödyksi.

The Laboratory of Cellular and Molecular Regulation havaitsi[10], että kannabidioli ja muut kannabinoidit omaavat neuroprotektiivisia ominaisuuksia. Tutkimustulosten perusteella:

 • Kannabidioli osoitti kykyä vähentää neuronien toksisuutta.
 • CBD:n suojaavat ominaisuudet olivat parempia perinteisiin antioksidantteihin (E-vitamiini, C-vitamiini) verrattuna.

On syytä huomata, että nämä tulokset ovat peräisin eläinkokeista ja vaikutukset ihmisiin ovat vielä tutkimuksen alla.

8. CBD-ÖLJY JA SYDÄN- JA VERISUONITAUDIT

Sydän- ja verisuonitaudit ovat yleisnimi sydän- ja verenkiertoelimistön sairauksille. Tyypillisiä näille sairauksille altistava syitä ovat esimerkiksi:

 • Korkea verenpaine
 • Tupakointi
 • Korkea kolesteroli
 • Diabetes
 • Liikunnan puute
 • Ylipaino

CBD:n potentiaaliset hyödyt näiden ongelmien hoidossa johtuvat sen antioksidanttisesta ja tulehduksia ehkäisevistä vaikutuksista. CBD voisi täten mahdollisesti olla avuksi esimerkiksi aivoinfarktin ja sydänkohtausten hoidossa ja ennaltaehkäisyssä.

2017 The Journal of Clinical Investigationissa julkaistu tutkimus[11] havaitsi CBD:n alentavan verenpainetta terveillä vapaaehtoisilla, plaseboon verrattuna. Korkea verenpaine on merkittävä riskitekijä sydän- ja verisuonisairauksiin.

Samana vuonna Basel Pharmaceuticals[12] havainnoi CBD:n tarjoavan uusia terapeuttisia mahdollisuuksia sepelvaltimotaudin hoidossa.

Voit lukea lisää CBD:n mahdollisista hyödyistä verenkiertoelimistön terveyteen täältä. Yhä yleistyvät sydän- ja verisuonitaudit nostavat tutkijoiden kiinnostusta ymmärtää paremmin CBD:n mahdollisia hyötyjä aiheeseen liittyen.

9. CBD-ÖLJY KOHTAUSTEN HOIDOSSA

Eräs lupaavimmista CBD:n käyttökohteista on kohtausten hoito. CBD-öljy ei kuitenkaan ole mikään ihmelääke, vaan siitä on hyötyä vain tietynlaisten epileptisten kohtausten hoidossa – ainakin nykytiedon mukaan.

Vuonna 2018 Yhdysvaltain elintarvike[13]– ja lääkevirasto FDA hyväksyi Epidiolexin kahden vakavan lapsuusajan epilepsiatyypin hoitoon. Epidiolex on CBD:n synteettinen versio, jonka hyväksyttyjä käyttökohteita ovat:

 • Lennox–Gastautin oireyhtymä
 • Dravetin oireyhtymä

Journal of Epilepsy Research[14] julkaisi syväluotaavan katsauksen siitä, miten CBD ja muut kannabinoidit muuttavat epilepsian hoitokäytäntöjä. Heidän analyysinsä perusteella:

 • On olemassa 1. Luokan todisteita siitä, että CBD:n yhdistelmäkäyttö auttaa hillitsemään kohtausten ilmenemistä tiettyjen epilepsian muotojen tapauksessa.
 • Teholtaan todennettavien kannabispohjaisten tuotteiden lääkekäyttö on todellisuutta lähitulevaisuudessa.

On hyvä pitää kuitenkin mielessä, että lisätutkimusta aiheesta vaaditaan, vaikka olemmekin jo erittäin lähellä kannabiksen kohtauksia ehkäisevien vaikutusten tieteellistä tunnustamista.

cbd öljy

10. CBD-ÖLJY JA RIIPPUVUUDET

Riippuvuudet ovat monitahoisia fysiologisia ja henkisiä ongelmia, joiden oireet voivat vaihdella merkittävästi. Jotkin riippuvuudet voivat olla lieviä toisten aiheuttaessa merkittäviä vaikutuksia yksilön elämänlaatuun.

Yleisiä riippuvuuksia ovat esimerkiksi:

 • Tupakointi
 • Alkoholi
 • Laittomat päihteet
 • Pelaaminen

Alustavat tutkimustulokset[15] antoivat viitteitä CBD:n toimivuuteen tupakkariippuvuuden hoidossa. Plaseboon verrattuna kannabidiolia hengittäneiden tupakan kulutusta laski jopa 40 % pienessä tupakoitsijajoukossa tehdyssä kokeessa. Voit lukea lisää tutkimustuloksista englanniksi täältä

Samankaltaisia tuloksia on saatu myös alkoholismin suhteen. Pharmacology Biochemistry and Behaviorin julkaisema tutkimus[16] osoitti CBD:n vähentävän alkoholin aiheuttamia hermostovaurioita jyrsijöillä tehdyssä kokeessa.

CBD:n potentiaali muiden riippuvuuksien hoidossa on edelleen tutkimusten kohteena. Tutkijat uskovat, että kannabidioli voi auttaa lievittämään vieroitusoireita useiden erilaisten riippuvuuksien osalta.

MITÄ CBD-ÖLJY TEKEE AIVOILLESI?

Vaikka emme tunnekaan vielä täysin CBD-öljyn vaikutuksia aivoihin, ovat useat tutkimukset[17] paljastaneet joukon vaikutusmekanismeja. Alla oleva lista ei ole kattava, mutta antaa muutaman esimerkin CBD-öljyn vaikutuksista neurologisiin prosesseihin.

 • Vaimentaa päihteiden aiheuttamaan vaikutusta aivojen palkitsemisjärjestelmään
 • Heikentää CB1-reseptorien säätely joillain aivojen alueilla
 • Parantaa hermostosairauksien oireita
 • Osoittaa vaimeaa aktiivisuutta 5-HT1A-reseptoriin serotoniinin vaikutusta imitoiden

Todisteet[18] osoittavat, että kannabidioli voi tarjota mielenkiintoisia ja hyödyllisiä vaikutuksia myös kannabinoidireseptorien ulkopuolella.

TULEEKO CBD-ÖLJYSTÄ PILVEEN?

Olemme käyneet läpi lukuisia CBD:n vaikutuksia, mutta ”pilvi” ei kuulu niiden joukkoon. Kannabiksen psykotrooppiset vaikutukset ovat pääosin THC:n ansiosta ja johtuvat sen vaikutuksesta aivojen CB1-reseptoriin. CBD:n vaikutukset sen sijaan ovat enemmän epäsuoria sen vaikuttaessa koko endokannabinoidijärjestelmään entsyymien ja endokannabinoidien tuotantoa säätelemällä.

MILTÄ CBD-ÖLJYN NAUTTIMINEN TUNTUU?

Kanadalaiset tutkijat[19] ehdottavat, että CBD:n nauttiminen voisi tasapainottaa THC:n psykotrooppisia vaikutuksia niiden voimistamisen sijaan. Maailmanterveysjärjestö WHO:n 2018 julkaisema katsaus[20] totesi, että:

 • “CBD ei vaikuta omaavan väärinkäyttö- tai addiktiopotentiaalia”.
 • “CBD on hyvin siedetty ja omaa hyvän turvallisuusprofiilin”.

On mahdoton sanoa tarkalleen miltä CBD tuntuu käyttäjästä, mutta kasvava tieteellinen tutkimusaineisto kertoo sen vaikutusten ja potentiaalisten käyttökohteiden olevan laaja-alaisia.

MITÄ SIVUVAIKUTUKSIA CBD-ÖLJYN NAUTTIMISESTA VOI SEURATA?

CBD on yleisellä tasolla hyvin siedetty molekyyli, kuten WHO totesi 2018. Siitä huolimatta sillä on joukko potentiaalisia sivuvaikutuksia, jotka on syytä ottaa huomioon.

 • Muutokset ruokahalussa
 • Ripuli
 • Väsyneisyys
 • Suun kuivuminen

Edellä mainituista syistä on tärkeää aloittaa CBD:n annostelu alhaalta ja antaa keholle aikaa tottua siihen. Alhaisen pitoisuuden CBD-öljy muutaman kerran päivässä antaa käyttäjälle aikaa tunnustella olotilaansa ja sen muutoksia sekä kartoittaa mahdollisia sivuvaikutuksia.

AIHEUTTAAKO CBD-ÖLJY VAINOHARHOJA?

Nykyisen tutkimustiedon valossa vainoharhat eivät vaikuta olevan yleinen sivuvaikutus CBD-öljyn käyttäjien keskuudessa.

Vainoharhaisuus on yhdistetty liian suuriin THC-annoksiin, mutta CBD ei sitoudu samaan reseptoriin tai vaikuta kehoon muutenkaan samalla tavalla sen psykotrooppiseen sisarukseen verrattuna.

Sivuvaikutuksia pohdittaessa on hyvä pitää mielessä, että CBD poistuu kehosta nopeasti. Mahdolliset negatiiviset vaikutukset ovat siis onneksi ohi varsin nopeasti.

AIHEUTTAAKO CBD-ÖLJY REAKTIOITA LÄÄKEAINEIDEN KANSSA?

Yleisin CBD-öljyn käyttäjien raportoima sivuvaikutus on sen mahdollinen reaktio lääkeaineiden kanssa.

Suun kautta nautittu CBD matkaa ruuansulatuselimistön kautta ennen päätymistään maksaan. Maksa pilkkoo sinne päätyneet aineet pienempiin, metaboliiteiksi kutsuttuihin osiin. Tämän jälkeen verenkiertoelimistö kuljettaa nämä pienemmät CBD-molekyylit ympäri kehoa.

Monien reseptilääkkeiden toimintatapa perustuu samaan reittiin, joten tästä voi mahdollisesti aiheutua ongelmia. Maksassa CBD vetää puoleensa entsyymien huomiota, joka voi osaltaan hidastaa lääkkeiden tapaisten muiden aineiden hajoamista, mahdollisesti niiden tehoon vaikuttaen.

Mikäli otat reseptilääkkeitä tai suunnittelet lääkityksen aloittamista, on järkevää jutella asiasta hoitavan lääkärin kanssa ennen CBD-öljyn nauttimista. Lääketieteen ammattilaiset osaavat antaa tapauskohtaista tietoa aiheesta ja auttaa hyvin mietityn päätöksen tekemisessä.

cbd öljy

VOIKO CBD-ÖLJY AIHEUTTAA ALLERGISEN REAKTION?

Allergiset reaktiot CBD-öljyyn ovat erittäin harvinaisia. Mikäli havaitset pahoinvointia tai allergisen reaktion merkkejä CBD-öljyn nauttimisen yhteydessä, on kyseessä mahdollisesti reaktio johonkin muuhun komponenttiin CBD:n sijaan.

CBD-öljyt jaetaan kolmeen pääkategoriaan:

 • Täyden spektrin öljy
 • Laajan spektrin öljy
 • CBD-isolaatti

Jokainen näistä öljytyypeistä sisältää erilaisen yhdistelmän kannabinoideja ja terpeenejä, minkä lisäksi niiden valmistustavoissa ja laaduntarkkailussa on eroja. Paras tapa ongelmien välttämiseen on ostaa CBD-tuotteet valmistajilta, jotka tarjoavat puolueettoman tahon tutkimukset laadun takaamiseksi.

Kaikista luonnollisimman kokemuksen takaamiseksi CBD-öljyn olisi hyvä täyttää seuraavat vaatimukset:

 • Peräisin luonnosta
 • Gluteeniton / vegaaninen
 • Ei sisällä raskasmetalleja, lisäaineita tai geenimuunneltuja osia
 • Puolueettomasti testattu

Ymmärtämällä mitkä ovat erilaisten CBD-öljyjen osat pystyt valitsemaan parhaiten juuri sinulle sopivan vaihtoehdon ja sulkemaan pois mahdollisesti ongelmalliset aineosat.

MIKÄ CBD-ÖLJY SOPII PARHAITEN SINULLE?

Kuten tämä artikkeli on kertonut, kattavat CBD-öljyn vaikutukset koko kehon päästä varpaisin potentiaalisten käyttökohteiden listan ollessa pitkä. Molekyylin suurin vahvuus, sen monikäyttöisyys, tarkoittaa samalla, että mahdollisia muuttujia on runsaasti.

Suurin osa artikkelin mainitsemista tutkimusta ovat prekliinisiä, eli niiden tulosten vahvistamiseen tarvitaan vielä runsaasti tarkempaa ja laajempaa tutkimusta.

Miten CBD sopisi sinulle ja elämäntyylillesi on useiden muuttujien summa. Ennen CBD-öljyn nauttimisen aloittamista on syytä miettiä mitä sillä halutaan saavuttaa ja keskustella näistä tarpeista lääkärin kanssa.

Huomaathan, ettei mitään CBD-öljyä ole tarkoitettu korvaamaan lääkkeitä.

Shopping Cart
Vieritä ylös